×
Temps de lectura 1 min.

Existeixen nombrosos virus que es transmeten a través de la cavitat bucal: SARS-CoV-2 (el coronavirus que està produint la pandèmia el 2020), influença (causant de la grip), virus de l'Herpes simple, Virus del Papil·loma, etc.

Reforça les mesures d'higiene diàries amb l'ús de productes adequats, per a una protecció  bucal activa.

Raspallat dental

• Ús d'un raspall dental adequat amb filaments de qualitat i caputxó protector amb ventilació.

• El raspall s’ha de renovar després de qualsevol tipus d'infecció ja que pot haver microorganismes que s'hi acumulin.

Neteja interproximal i lingual

• Per a una higiene 100% completa cal netejar també els espais que hi ha entre les dents per evitar l'acumulació de biofilm bucal (sedes o cintes dentals, raspalls interproximals, irrigadors bucals).

• A la llengua, s'acumulen gran quantitat de bacteris i l'ús d'un netejador lingual pot ajudar a eliminar aquests bacteris.

Col·lutori/pasta amb Clorur de cetilpiridini (CPC)

El CPC és un antisèptic que podria ajudar a disminuir la càrrega viral en boca d'alguns virus responsables d'infeccions respiratòries i el risc de transmissió d'un portador a un pacient sa.

El CPC ha demostrat tenir capacitat de degradació de virus amb embolcall lipídic (com el SARS-CoV-2 ).

S'ha demostrat en estudis tenir un possible efecte preventiu sobre la infecció per virus, com influença, rinovirus i coronavirus.

Cuida la boca per ser la porta d'entrada de microorganismes.

(Informació extreta de VITIS DENTAID)

Preu