×
Tiempo de lectura 2 min.

El virus de la grip és un virus que té una gran capacitat de infecció i de variació genètica. Els símptomes són febre alta, malestar general, secreció nasal, esternuts, malestar muscular, etc. Entre el 5-20% de la població la pateix cada any (un 50% en institucions tancades). Hi ha més índex de infecció en els grups d’edat entre 0-4 anys i 4-14 anys però les complicacions apareixen en el grup de població de majors de 64 anys (gravetat i mortalitat). Una persona malalta pot infectar fins a 4 persones.

El contagi de la infecció es produeix per gotes de saliva que s’expulsen al tossir, esternudar o parlar i per contacte directe entre persones per les gotetes de saliva a les mans o als objectes. Per aquest motiu la prevenció ha de ser: desinfecció de les mans amb el rentat freqüent amb sabó i la desinfecció amb gels amb alcohol, desinfecció d’objectes com pantalles de mòbil, teclat d’ordenador, bolígrafs, etc., higiene respiratòria i de nas (netejar el nas per dins amb solucions d’aigua de mar per eliminar els virus, mocar amb freqüència i amb mocadors de paper).

La manera més eficaç de fer prevenció és amb la vacunació amb la vacuna de la grip. Als Estats Units la vacunació amb aquesta vacuna és obligatòria des dels 6 mesos d’edat. A Europa no és obligatòria sinó que només s’apliquen les recomanacions de vacunar a les persones susceptibles, és a dir, majors de 60 anys, persones amb problemes de salut, embaràs, personal sanitari i personal d’institucions.

La OMS recomana al febrer de l’any les cepes que haurà de portar la vacuna que es punxi a la tardor de l’any. La vacuna disminueix entre 70-90% la clínica en persones joves i disminueix un 50% de les complicacions en persones majors de 64 anys

La vacuna no funciona per si sola sinó funciona per la reacció del sistema immunitari. Per això la vacuna de la grip funciona millor en gent jove i pitjor en gent gran. És difícil marcar una eficàcia per la variabilitat segons la reacció immunitària. Tot i això, la vacuna és la forma més eficaç de prevenir la grip.

Com a resum podríem dir que la manera de fer una bona prevenció de la grip és:

  • Evita el contacte pròxim amb persones malaltes.
  • Queda’t a casa si estàs malalt per evitar el contagi amb altres persones.
  • Cobreix-te el nas i la boca quan esternudis o tussis amb un mocador de paper.
  • Renta’t les mans sovint.
  • Fes una bona higiene de l’entorn.
  • Procura no tocar-te el nas, els ulls o la boca.
  • Fes bons hàbits de salut com portar una dieta equilibrada.
  • La vacuna és la millor forma de prevenció.
Precio