×

Formulación magistral

Formulació magistralL'elaboració de medicaments per par de les oficines de farmàcia és un art molt antic que s'ha anat substituint per la producció i dispensació de medicaments fabricats a gran escala per part de multinacionals farmacèutiques. No obstant, en els últims anys, la formulació magistral s'ha anat revaloritzant. Aquest fet té una justificació múltiple. La raó més important és que cada pacient i cada malaltia són diferents, per tant, cada tractament també hauria de ser-ho. Això només s'aconsegueix elaborant individualment una prescripció, és a dir, elaborant una fórmula magistral o bé un preparat oficinal.

L'elaboració de fórmules magistrals ha anat variant amb els anys. Actualment la qualitat és el valor més important que s'exigeix. Aquest fet està recolzat per les Normes de Correcta Fabricació i, en especial, pel Reial Decret 175/2001. Aquest R.D. regula les característiques que ha de tenir el laboratori, l'utillatge, la conservació i el manteniment del material, dels aparells i dels equips, la documentació, en definitiva, marca les pautes del Sistema de Garantia de Qualitat a seguir per tal d'aconseguir l'elaboració de Fórmules Magistrals i Preparats Oficinals de màxima qualitat.

L'adaptació a aquest Reial Decret no ha estat gens fàcil. En els inicis de la seva publicació hi havia un estat de desinformació total sobre el significat i les conseqüències que comportaria cosa que generava un estat de malestar dins del món farmacèutic. Totes aquestes dificultats només es podrien superar gràcies a un gran esforç per part de tots. Va caldre l'assistència a cursos especialitzats sobre qualitat i pràctiques en la Unitat de Garantia de Qualitat d'una planta pilot farmacèutica. Així doncs, després de més un any de l'inici de la introducció de les Normes de Correcta Fabricació podem afirmar que aquesta ha estat un èxit.

Seguint l'esperit de superació característic de Farmàcia Capell cada dia s'introdueixen millores en l'elaboració de les Fórmules Magistrals i els Preparats Oficinals per tal de satisfer cada cop més les necessitats dels nostres clients i arribar a l'excel·lència professional. Per tal d'aconseguir-ho hi ha un procés de formació contínua, tant interna com externa, del personal elaborador, una millora de les instal·lacions, dels equips i els aparells tot dirigit a no perdre aquest art tant antic però alhora tant farmacèutic com és la formulació magistral.