×

Centre Receptor de Pràctiques Tutelades

Centre Receptor de Pràctiques Tutelades

Les Pràctiques Tutelades és una assignatura obligatòria en l'ensenyament de Farmàcia. Aquesta es considera una assignatura pràctica d'aplicació dels coneixements adquirits durant els anys que l'estudiant s'ha format a la Facultat de Farmàcia i com una oportunitat d'adquisició de nous coneixements. Aquestes estades es poden fer o bé en Oficina de Farmàcia o bé en Farmàcia Hospitalària, ambdues prèviament autoritzades i acreditades.