×

Notificació de sospita de reaccions adverses als medicaments

Notificació de sospita de reaccions adverses als medicaments

Els fàrmacs moderns són capaços de modificar profundament els processos fisiològics i bioquímics normals, per tant, la seva eficàcia terapèutica no es pot separar de la capacitat de produir efectes indesitjables o inesperats. Així, la farmacovigilància té un paper vital en el control d'aquests. La farmacovigilància és el conjunt d'activitats que tenen com a objectiu quantificar i identificar el risc d'efectes indesitjables produïts pels medicaments. Aquests efectes indesitjables són les anomenades RAMs (Reaccions Adverses als Medicaments). Aquestes es defineixen com aquells efectes que modifiquen desfavorablement el curs clínic del símptoma o de la malaltia tractada o cursa incomoditat o agreujament general del pacient i apareix després de l'administració de dosis terapèutiques habituals del medicament. Les RAMs poden ser mortals, greus, moderades o bé lleus.

El Reial Decret 11/2002 regula la farmacovigilància i indica que un dels agents implicats en la notificació de les reaccions adverses és el farmacèutic comunitari. A Farmàcia Capell, conscients de la vitalitat de la notificació de tot allò relacionat amb els medicaments, dona una gran importància a aquest Reial Decret. Un exemple d'aquest fet és que en menys d'un any s'han notificat més de 5 reaccions, molt per sobre de la mitja de la resta de farmàcies.

Les notificacions realitzades inclouen medicaments que formen part dels grups terapèutics més freqüents. Entre aquestes hi ha reaccions mortals, greus, moderades i lleus.