×

Anàlisi d'aigua

Des de la farmàcia tramitem l’anàlisi de tres tipus d’aigües: aigua de piscina, aigua de xarxa i aigua de pou. Els paràmetres que analitzem en cada un dels casos són:

  • Aigua de Piscina: E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Clor lliure residual, Clor combinat residual, Terbolesa i pH
  • Aigua de la Xarxa: Anàlisi Microbiològica, amoni, Clor residual combinat, Clor residual lliure, color, conductivitat, Nitrits, Olor, pH, Sabor, Terbolesa
  • Aigua de Pou: Anàlisi microbiològica, pH, conductivitat, amoni, nitrats, Nitrits, clorurs, Duresa, Olor, color, Sulfats, Oxidabilitat

Com s’ha de prendre la mostra?

Deixar rajar 3 minuts abans de recollir la mostra. Passats els 3 minuts, obrir l'envàs estèril de 2 litres i omplir-lo directament de la sortida de l’aigua. En l’aigua de piscina, omplir directament l'envàs estèril de 2 litres.

Recollir l 'aigua al mateix dia o, com a màxim, dins de les 24 primeres hores i guardar a la nevera.

 L'aigua s’ha de portar a la farmàcia de dilluns a dijous abans les 13h. Els resultats dels anàlisis s’enviaran entre 10-15 dies de tramitar l’anàlisi.

Els preus dels anàlisis variaran del tipus d’aigua i del tipus d’anàlisi que es realitzi.

Preu