Oberta de dilluns a divendres de 8:00h a 22:00h i els dissabtes, diumenges o festius de 9:00 a 22:00
ESP   CAT

Anàlisi d'orina

Anàlisi d'orinaLa infecció d'orina és la més freqüent després de les infeccions del tracte respiratori. Malgrat que són molt freqüents en molts pocs casos són greus, encara que la qualitat de vida es veu molt minvada ja que porta associat malestar intens.

Farmàcia Capell ofereix el servei d'anàlisi d'orina per tal de detectar o comprovar la presència d'aquest tipus d'infecció. Perquè els resultats obtinguts de l'anàlisi tinguin tot el valor i tota la fiabilitat esperada cal prendre la mostra d'una forma correcta. És necessari seguir aquests passos:

  1. La mostra que s'ha d'utilitzar per l'anàlisi ha de ser la primera orina del dia obtinguda per micció espontània. La raó és que després d'estar tota la nit sense orinar la orina és més concentrada, cosa que farà més fàcil la obtenció del resultat.
  2. S'ha de rentar la zona amb aigua i sabó neutre i aclarir amb abundant aigua i assecar.
  3. Depreciar la primera part de la orina ja que aquesta porta bactèries de la zona que podrien dirigir a conclusions equivocades.
  4. Recollir la segona part de la orina en un envàs de recollida d'orina. Depreciar la última part.
  5. Tapar correctament i portar l'abans possible per fer l'anàlisi.

En el cas dels lactants es col·locarà una bossa de plàstic especial per la recollida de mostra d'orina en la superfície dels genitals prèviament rentats.

L'anàlisi d'orina que es realitza és una tinció de gram seguida d'un sediment. Amb la tinció s'observa el tipus i la concentració de bactèries obtingudes i també la presència de leucòcits. Amb el sediment observa la presència de bactèries, leucòcits, cristalls, eritròcits, cilindres urinaris i cèl·lules de descamació.

En el moment de recollir el resultat es lliura un informe on es detallen totes les incidències trobades i s'aconsella els passos a seguir: observació, consultar al metge, etc.