×

Grup Sanguini i RH

El grup sanguini i l’RH són característiques particulars de la sang de cada un que tenen importancia en transfusions o en la mare gestant i el fetus. La classificació és segons la naturalesa de components de la membrana dels eritrocits. Hi ha quatre grups sanguinis: A, B, AB, O. Hi ha 2 tipus de RH: RH+ i RH-.

Anàlisi de Grup Sanguini i RH es una prova rápida que utilitza sang del dit (capilar).

La sang es barreja amb anticossos Anti-A, Anti-B i anti-Rh. Els glòbuls vermells poden aglutinar-se o no en presencia d’aquests anticossos.

Si els glòbuls vermells s’aglutinen en presència de:

• Anticossos anti-A, la sang és del tipus A.

• Anticossos anti-B, la sang és del tipus B.

• Anticossos anti-A i anti-B, la sang és del tipus AB.

• Anticossos anti-Rh, la sang és del tipus Rh positiu.

Si els glòbuls vermells no s’aglutinen, la sang és del tipus O i Rh negatiu.

La prova la fem de dilluns a divendres (no festius) de 8 a.m. a 10 p.m.

Preu