×

Pesa persones

La balança pesa persones és una balança de la marca Myreva que pesa fins a 180 kilos y medeix de 100 cm a 200 cm com a màxim. L'aparell es calibra i controla cada 2 anys, com marquen les recomanacions, per estar sempre en òptimes condicions.  

Per portar un control del pes i que les dades siguin fiables i comparables es recomana pesar-se sempre a la mateixa hora del dia, amb la mateixa roba i en la mateixa balança.

El millor indicador del pes ideal és l'anomenat IMC (Índex de Massa Corporal) (pes en quilograms dividit per l'alçada en metres, al quadrat Kg/m2). En funció de l'IMC, el pes es pot dividir en vàries categories:

  • Pes normal (IMC entre 18.5 i 24.9)
  • Excés de pes lleu o obesitat de grau I (IMC entre 25 i 30)
  • Obesitat definida o de grau II (IMC superior a 30)
  • Obesitat mòrbida o de grau III (IMC superior a 40)

CÀLCUL DE L'IMC

Pes: Kg.
Mida: m. (ex. 1.64)
IMC: Kg/m2
Preu