×

Política de Privacidad Web

ACCEPTACIÓ DEL USUARI

Aquest document (a partir de aquí anomenat “POLÍTICA DE PRIVACITAT”) té per objectiu regular l’ús de l’espai web que FARMACIA GRASES CAPELL, C.B. posa a disposició del públic ( www.farmaciacapell.com)

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest espai web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que contenguin son propietat titular de FARMACIA GRASES CAPELL, C.B., a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.

L’ utilització de l’espai web per un tercer l’atribueix  la condició de usuari i suposa la completa acceptació d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de privacitat.

US CORRECTE DE L’ESPAI WEB

L’usuari es compromet a utilitzar l’espai web, els continguts i els serveis d acord amb la Llei, aquesta Política de privacitat, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar l’espai web o els serveis que se presten a través de ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Política de privacitat, que lesionen els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma es pugui danyar, inutilitzar-lo deteriorar el propi espai web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de l’espaio web a uns altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin el present espai web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés de altres usuaris al servei mediant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals FARMACIA GRASES CAPELL, C.B. presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes citats.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macroinstruccions, mini aplicacions, controls de qualsevol tipus o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de FARMACIA GRASES CAPELL, C.B. o de tercers o, en el seu cas, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial.

L’usuari es compromet a no fer un mal ús de les informacions, missatges,  gràfics, dibuixos, arxius de so i/ o imatge, fotografies, programes  i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present espai web o dels serveis que ofereix.

FARMACIA GRASES CAPELL, C.B. Conseqüentment, declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pugui patir qualsevol visitant d’aquest espai web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics) a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstancies o fets mencionats al paràgraf anterior. Igualment FARMACIA GRASES CAPELL, C.B. no garanteix que l’espai web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir.

FARMACIA GRASES CAPELL, C.B.  no és responsable de l’ informació que es pugui obtenir a través dels enllaços o sistemes externs des d’aquest espai web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL E INDUSTRIAL

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius son propietat de FARMACIA GRASES CAPELL, C.B. o de tercers que l’han autoritzat per el seu ús.

Tots els drets estan reservats.

REGIMENT DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat de FARMACIA GRASES CAPELL, C.B. per l’ utilització del web

L’usuari es l’ únic responsable de les infraccions en que es pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-ne per d’utilització del present espai web. Per la seva banda, FARMACIA GRASES CAPELL, C.B. està exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar de les accions del usuari.

L’ usuari serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial  iniciada per terceres persones contra FARMACIA GRASES CAPELL, C.B. basada en l’ utilització del espai web per l’usuari. Si és el cas, l’usuari assumirà tots les despeses, costos i les indemnitzacions que es reclamin a FARMACIA GRASES CAPELL, C.B. amb motiu de reclamacions o de accions legals que li siguin atribuïdes.

Responsabilitat de FARMACIA GRASES CAPELL, C.B. per el funcionament del web

FARMACIA GRASES CAPELL, C.B. exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per transferències, omissions, interrupcions, intromissions indesitjables, deficiències de telecomunicacions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a FARMACIA GRASES CAPELL, C.B.

Responsabilitat de FARMACIA GRASES CAPELL, C.B. per enllaces des del web

FARMACIA GRASES CAPELL, C.B. declina tota responsabilitat respecte de l’informació (continguts) o riscos (perjudicis tècnics, morals o econòmics) que hi hagi fora del espai web i al que es pogués accedir per link des d’aquesta; ja que la funció dels enllaces que apareixen es únicament d’informar sobre un tema concret.

COMPROMÍS DE PROTECCIÓ DE DADES I DE COMPLIMENT DE LA LSSICE

En compliment de la Llei orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal LOPD, FARMACIA GRASES CAPELL, C.B. informa als usuaris que les dades de caràcter personal que proporcionen al omplir els formularis o requeriments de contracte, es recolliran en fitxers propietat de FARMACIA GRASES CAPELL, C.B. i seran tractats amb la finalitat de poder prestar i informar sobre els serveis o sobre els productes que FARMACIA GRASES CAPELL, C.B. ofereix. No esta prevista la cessió ni comunicació de les citades dades a tercers. El fet d’omplir un formulari d’aquest espai web implica que l’usuari reconeix que l’ informació i les dades personals que ens indica son seus, exactes i certs.

L’usuari registrat conserva en tot moment la possibilitat de exercitar el seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, tractament limitat, portabilitat u oposició al tractament de les seves dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/ 2002, d’1 de juliol, de serveis de la societat de l’ informació i comerç electrònic, pot  revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercitar els drets mencionats, pot dirigir-se a FARMACIA GRASES CAPELL, C.B. mitjançant correu electrònic farmaciacapell@farmaciacapell.com o correu postal a Adreça: FARMACIA GRASES CAPELL, C.B. en C/ Pi i Margall, 116  08830 SANT BOI DE LLOBREGAT (Barcelona)

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida en l’ interpretació o l’execució de aquesta Política de privacitat s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, FARMACIA GRASES CAPELL, C.B. a través de la seva representació legal i el usuari, renuncia a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili del usuari per qualsevol controvèrsia que pugui succeir. En el cas de que l’usuari tingui el seu domicili fora de Espanya FARMACIA GRASES CAPELL, C.B. i l’ usuari se sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.