×
Temps de lectura 2 min.

La grip és una malaltia aguda produïda per un virus i afecta les vies respiratòries superiors.

És molt contagiosa, es propaga per les microgotes que s’escampen amb la tos i els esternuts de les persones afectades. La malaltia apareix entre les 18 o 72 hores després de la primera infecció i els símptomes acostumen a durar de 5 a 6 dies.

És a l’hivern  quan s’enregistren més casos de grip.  La presència de la grip a l’organisme pot facilitar altres infeccions com la pneumònia, la bronquitis, i poden patir més complicacions els pacients amb asma, diabetis, insuficiència cardíaca o les persones grans i les molt joves.

Quins són els símptomes de la grip?

- Febre + de 38ºC

- Mal de cap i de coll.

- Dolors musculars i fatiga.

- Menys freqüents poden ser tos seca, congestió

Els refredats, en canvi, poden aparèixer tot l’any. Les complicacions són menys freqüents i els símptomes es mantenen durant menys temps.

Quins són els símptomes dels refredats?

- Estornuts, secreció nasal, tos

- Es poc freqüent que aparegui febre.

- Mal de coll.

Com previndrem la grip? 

Amb la vacunació. Sobretot recomanada en persones amb patologies respiratòries i cardíaques cròniques, immunodeprimits, i persones en contacte quotidià amb aquests malalts.

En el cas que una persona vulgui vacunar-se i tingui la grip, cal esperar a estar totalment restablert per vacunar-se. No es pot vacunar els nens menors de sis mesos.

Que hem de fer si tenim la grip? Mesures higiènic-sanitàries

- Rentar-se bé les mans amb aigua i sabó abans de cada àpat.

- Fer servir mocadors d’un sol ús.

- Utilitzar màscares protectores per evitar contagis.

- Humidificar l’ambient. Ventilar periòdicament els espais tancats.

- Evitar els canvis bruscs de temperatura.

- Evitar el fum del tabac.

- Un bon descans ajudarà a millorar la infecció.

Hi ha diversos medicaments per pal·liar els símptomes de la grip, i fins i tot, moltes vegades poden estar indicades especialitats farmacèutiques que contenen un “cocktail” de medicaments (fonamentalment EFPs) per combatre tots els símptomes associats alhora. Dins d'aquests principis actius, es poden recomanar d'ús més freqüent: paracetamol i l'àcid acetilsalicílic, útils per a la febre i el dolor. Si a més hi ha congestió nasal, els esprais nasals descongestius o l'aigua de mar (Rhinomer) serien els indicats. Finalment, en cas de mal de coll, recomanaríem ben comprimits per xuclar, o bé esprais amb acció local (a base de propolis, antiinflamatoris, antisèptics, anestèsics...).

Recorda, no s'han de prendre antibiòtics per tractar la grip, perquè la grip és causada per un virus i els antibiòtics només estan indicats per combatre bacteris.

Preu