×
Temps de lectura 2 min.

COM FUNCIONEN LES VACUNES?

Les vacunes actuen estimulant el sistema immunitari perquè el cos produeixi anticossos contra el virus o bacteri. En el moment del contagi, el sistema immunitari reconeix el virus o el bacteri i comença a produir anticossos per atacar-lo i que no progressi la malaltia.

QUÈ ÉS LA IMMUNITAT DE GRUP?

Quan hi ha poca gent vacunada, és més fàcil que la malaltia s'estengui i infecti. En canvi, quan hi ha molta gent vacunada (entre el 70-90% de la població) és més difícil que s'estengui la malaltia perquè hi ha poques persones que es puguin contagiar.

                                                 
Però la immunitat de grup o col·lectiva no és una alternativa a la vacunació perquè si molta gent renúncia a la vacunació, la immunitat de grup es deteriora i no funciona. Llavors apareix el risc de rebrot.

QUIN TIPUS DE VACUNES HI HA?

Ara per ara hi ha 5 tipus de vacunes:
- Vacunes de Virus o bacteris o toxines inactivades (mortes): p.e. la vacuna de la Ràbia
- Vacunes de Virus o bacteris o toxines atenuades: p.e. la vacuna de la varicel·la
- Vacunes de subunitats de proteïnes: s'administren proteïnes específiques, no tot el patogen (p.e. Tos ferina)
- Vacunes Vector-Viral: són virus modificats que no poden produir malalties en humans que es modifiquen amb proteïnes del patogen. Per exemple, la vacuna Covid-19 AstraZeneca és una vacuna que conté un virus de refredat comú de ximpanzé modificat amb proteïnes de la membrana exterior (espícula) de SARS-COV-2. Traduït vol dir que la vacuna, en comptes de posar el virus del coronavirus, han agafat un virus de el refredat del ximpanzé (que a nosaltres no ens pot causar cap malaltia) i li han posat una proteïna de Covid que fa que el nostre sistema immunitari el reconegui i comenci a crear immunitat (anticossos).
- Vacunes d'ADN: l'ADN codifica antígens que estimulen el sistema immunitari. Són vacunes que no estan aprovades en humans.
- Vacunes d'ARN: l'ARN que conté la vacuna s'uneix a unes cèl·lules del nostre sistema immunitari perquè produeixin unes proteïnes que el sistema immunitari reconeix i comença a fabricar anticossos. És el cas de la vacuna Pfizer BioNTech i la vacuna Moderna.

QUINS ALTRES COMPONENTS PORTA UNA VACUNA?

A les vacunes, els elements que són els responsables que el cos crei immunitat no poden anar sols sinó que han d'anar acompanyats d'excipients que milloren la seva eficàcia i seguretat. En comentem uns quants:
- Alumini: l'alumini en les vacunes ajuda a estimular la resposta immune. Es troba en molt petita quantitat per la qual cosa no augmenta el risc de demència o autisme.
- Oli d'esqualè: és un adjuvant i prové de l'oli de peix purificat.
- Gelatina de porc: estabilitza la vacuna. Líders religiosos musulmans i jueus accepten la seva administració.
- Albúmina de sèrum humà: el seu procés de fabricació garanteix que no es transmeti cap malaltia.
- Proteïna de l'ou
- Formaldehid: s'utilitza per inactivar bacteris, virus i toxines. Es troba en les vacunes en quantitats no tòxiques.
- Antibiòtics: prevenen el creixement de bacteris durant la fabricació de la vacuna.

Esperem que aquesta publicació t'hagi dissipat els dubtes sobre les vacunes!

Preu