×

Els medicaments poden portar associats efectes adversos (també anomenats efectes secundaris). Una Reacció Adversa del Medicament (RAM) és una acció que no s’esperava o desitjava del  medicament. Hi han RAMs conegudes i altres desconegudes però totes s’han de notificar.

La notificació d’aquestes RAM està inclòs dins del programa de Farmacovigilància. La notificació de les RAM ajuden a tenir més informació sobre el medicament un cop està comercialitzat. Gràcies a la notificació de les RAM s’han deixat de comercialitzar medicaments, s’ha augmentat la vigilància d’altres, etc.

Les notificacions les pot fer tant els professionals sanitaris (metges, infermers, farmacèutics) com els pacients. Es pot fer telemàticament entrant a www.notificaram.com

Preu