×

RESISTÈNCIA ALS ANTIBIÒTICS: UNA AMENAÇA PER LA SALUT PÚBLICA

RESISTÈNCIA ALS ANTIBIÒTICS: UNA AMENAÇA PER LA SALUT PÚBLICA

Abans del descobriment dels antibiòtics, milers de persones morien a causa de malalties bacterianes, (pneumònia o infeccions després d'una cirurgia).

Des que es van descobrir i utilitzar els antibiòtics, cada cop més bacteris, s'han tornat resistents i han desenvolupat nombrosos mitjans diferents de lluita contra els antibiòtics.

Cada any, 33.000 persones moren a causa d'una infecció a causa de bacteris resistents als antibiòtics. La càrrega d'infeccions per bacteris resistents als antibiòtics a la població europea és comparable a la de la grip, la tuberculosi i el VIH/SIDA combinats.

El 18 de novembre és el Dia Europeu per a l'Ús Prudent dels Antibiòtics, una iniciativa impulsada pel Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties (ECDC). El seu objectiu és conscienciar sobre els riscos associats a l'ús indegut dels antibiòtics.

Què podem fer perquè els antibiòtics segueixin funcionant?

1.Seguir sempre les pautes d’administració prescrites pel professional sanitari dosis, pauta i durabilitat. Mai interrompre el tractament encara que millorin els símptomes. Recordem que els antibiòtics s’han de prendre en relació a les hores i no als cops al dia, és a dir, si un antibiòtic s’ha de prendre cada 8 hores no és el mateix que 3 cops al dia.

2.Tenir en compte que els antibiòtics no són efectius per combatre virus que, molt sovint, com la grip, els refredats, faringitis, etc.

3.Un ús excessiu d'antibiòtics pot fer que els microorganismes desenvolupin resistències i no puguin ser eliminats. Podria causar greus problemes a la nostra salut per crearse bactèries resistents a tots els antibiòtics. Aquestes bactèries s’anomenen Super-Bactèries.

4.No acumular restes d’antibiòtics a casa, i no reutilitzar-les posteriorment encara que els símptomes siguin similars. Portar la medicació restant a la farmàcia i dipositar-la al punt SIGRE.

5.Si durant el tractament apareix alguna reacció adversa (sensació de manca d’aire, inflamació a la cara o coll) consultar al professional sanitari.

6.Els antibiòtics no s’han de prendre mai per pròpia iniciativa sense la supervisió d’un metge, ja que en molts casos no estaríem tractant correctament la infecció i a més estaríem propiciant l’aparició de resistències.

CAL RECORDAR QUE A LA FARMÀCIA NOMÉS ES POT DISPENSAR ANITIBIÒTICS AMB PRESCRIPCIÓ MÈDICA.

https://antibiotic.ecdc.europa.eu/es/informate/infografias

#EAAD, #Resistencia a los antibióticos, # Antibióticos y #Mantenga el funcionamiento de los antibióticos