×
Temps de lectura 2 min.

Què és la píndola de l’endemà?

La píndola de l’endemà és un anticonceptiu d’emergència indicat per aquelles dones en edat reproductiva que han tingut una relació sexual amb risc d’embaràs no desitjat. És un comprimit que conté levonorgestrel o acetat de uliprista i  la seva funció és endarrerir l'ovulació, cosa que evita la fertilització.

No s’ha d’utilitzar com a mètode anticonceptiu habitual i es recomanable acudir al centre de salut o centre de planificació per a la adopció del mètode anticonceptiu més apropiat.

Per tal que el medicament sigui efectiu, s’ha de prendre abans que hagin transcorregut 72 hores des de la relació sexual.

Qualsevol medicament pot tenir efectes secundaris, però poden variar en cada persona. Els més comuns són mals de cap, nàusees, dolor abdominal, fatiga, marejos i períodes dolorosos.

Un cop presa la píndola, la menstruació ha de venir, com a màxim, tres setmanes després d’haver fet el tractament. Si no és així, s’ha de fer la prova de l’embaràs.

Es habitual desprès d’haver pres la “píndola de l’endemà”  tenir petites pèrdues de sang abans de la menstruació i pot veure’s alterada la duració i quantitat de menstruació.

Pot veure’s afectada la eficacia de la píndola:

Si han transcorregut més de 72 hores des de la relació sexual.

Si hi ha vòmits o diarrees abans que hagin passat 3 hores després de la presa, cal tornar a prendre els comprimits.

Si la dona ha utilitzat aquest mètode en el darrer cicle menstrual o en l’anterior. L'ús freqüent de l'anticoncepció d'urgència pot donar lloc a intensificar els efectes secundaris, com ara les irregularitats menstruals.

Si la dona està prenent altres medicaments o plantes medicinals, cal que s’asseguri que no hi ha interaccions.

Tot i que un medicament que pot ser dispensat sense recepta mèdica, des de la farmàcia hem de proporcionar informació sobre l’anticoncepció d’emergència donar a conèixer els mètodes anticonceptius regulars disponibles.

Anticonceptius hormonals: píndola, la minipíndola de progestagen, els pegats, l'anticonceptiu injectable i els implants. Permeten controlar la fertilitat, i, de vegades, també es prescriuen per millorar les menstruacions abundants, l'endometriosi i els efectes més greus de la premenstruació.

Anticonceptius no hormonals: preservatius masculins i femenins, que a més són els únics anticonceptius que ajuden a prevenir la transmissió de les ITS alhora que eviten l'embaràs no desitjat. També hi trobem els espermicides i les esponges vaginals.

Per a qualsevol dubte s’aconsella consultar el farmacèutic/a, dirigir-se al centre d’atenció primària corresponent o posar-se en contacte amb el programa d’atenció a la salut sexual i reproductiva.

Preu