×
Temps de lectura 2 min.

Què sabem de les malalties cardiovasculars?

Les malalties cardiovasculars són totes aquelles malalties que afecten el cor i als vasos sanguinis (artèries i venes). Les més conegudes són l’infart de miocardi o l’angina de pit, els ictus, la insuficiència cardíaca, l’arteriopatia perifèrica o la fibril·lació auricular.

Per això és molt important la seva detecció, el seu tractament i control.

Quins factors influeixen en el nostre risc cardiovascular?

L’EDAT, LA HIPERTENSIÓ ARTERIAL, EL COLESTEROL, LA DIABETIS, L’OBESITAT,  EL SEDENTARISME ...

L'edat és un factor de risc en si mateix, de manera que la possibilitat de tenir una patologia cardiovascular augmenta de forma directament proporcional als anys.

La Hipertensió arterial.  És aconsellable mantenir una tensió arterial por sota de 140/90 mmHg. Amb una tensió arterial elevada de forma permanent les artèries acaben patint danys com ara problemes cardíacs (infart, angina o insuficiència cardíaca), renals (una insuficiència que, en alguns casos, pot acabar en diàlisi) i cerebrals (hemorràgia o infart cerebral i, a la llarga, demència).

El Colesterol elevat. És aconsellable mantenir un colesterol total por sota de 200mg/dl.               

Un nivell de colesterol elevat en sang pot acabar dipositant-se en les parets de les artèries produint ateroesclerosi, una greu complicació que es caracteritza per l'estrenyiment o enduriment dels grans vasos sanguinis. Si no es tracta pot contribuir a l'aparició d'un atac cardíac o un ictus.

La Diabetis. Els nivells normals de glucosa (sucre) en sang són de 60 a 110 mg/dl. Una diabetis no controlada pot afectar la qualitat de vida del diabètic, patir malalties cardiovasculars, insuficiència renal, infarts cerebrals,…

L'Obesitat. L'alimentació és un pilar fundamental per mantenir la salut cardiovascular,  portar una alimentació variada i equilibrada, consumir aliments baixos en calories per mantenir un pes ideal.

L’obesitat s’associa a nombroses malalties greus, entre d’altres: la diabetis, la hipertensió arterial, l’apnea del son, etc…

La Vida sedentària. La pràctica habitual d’exercici físic o esport d’intensitat moderada, adaptat a la seva edat i condició física és sempre beneficiosa per a la majoria de les persones, influeix positivament en l’adopció d’altres hàbits de vida saludable, com són la disminució del consum de tabac i alcohol.

La prevenció i la detecció precoç són molt importants per minimitzar el risc de patir una malaltia cardiovascular.

Preu